Stresshantering

med andningen i fokus

Det finns flera vägar att gå men andningen är ett nödvändigt verktyg vid stresshantering. Genom andningen kan du påverka ”gasen och bromsen” i ditt nervsystemet och till exempel få en mer effektiv återhämtning. Stresshantering med hjälp av andningen är ett sätt att minska långvarig stress som är ett stort problem idag.  Ett problem som ligger till grund för många sjukdomar. När du tränar stresshantering med andningen som verktyg lär du dig att hantera stress bättre. 

Inom MediYoga är andningen den genomsyrande grundstenen. Genom en medveten andning och långsamma rörelser får vi  kontakt med kroppen ”från insidan”. När det yttre fokuset på att prestera/göra och hinna vänds till ett inre fokus på att känna och vara kommer lugnet, och sinnet klarnar.

Om inte yogan attraherar dig kan jag rekommendera Anders Olssons koncept ”Medveten andning”.

Hjälp till självhjälp

MediYoga är välkänt som ett effektivt redskap för att komma tillrätta med stress och utmattningssymtom. Det långa djupa andetaget, ”MediAndningen”, som utgör grunden för MediYogan lugnar och balanserar det autonoma, icke viljestyrda, nervsystemet (ANS). Tillsammans skapar andningen, övningarna, koncentrationsteknikerna och meditationen en helhet som löser upp blockeringar, balanserar energisystemet och ökar stabiliteten i kropp och sinne.

Spread the word