Yoga för livet

 Yoga är friskvård för både kropp och sinne. MediYoga är en unik svensk terapeutisk yoga. Man kan säga att det är en traditionell yoga i modern form. MediYogaförbundet definierar det som en Body – Mind-intervention (MBI), ”en helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem men som också bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. MediYogan är inte är en yogaform med fokus enbart på det fysiologiska utan på alla aspekter – fysiskt, mentalt och emotionellt.”  

MediYoga är  en vardagsyoga för ”vanligt folk”, dvs oss alla. Man måste inte vara vig och man måste inte vara andligt engagerad men det underlättar att vara öppen för förändring. Övningarna görs lugnt och inkännande där effekten förstärks av andnings- och koncentrationstekniker. Det gör det också till en effektiv stresshantering. 

Oavsett om du söker en livsstilsförändring eller en oas för återhämtning är MediYoga ett kraftfullt redskap. 

Alla MediYoga-pass, oavsett rubrik, tränar rörlighet, balans och stabilitet i kropp och sinne och kan passa både dig som är nybörjare och dig som har tidigare erfarenhet av yoga.  MediYoga är ”en holistisk metod med fokus på de salutogena (hälsobringande) egenskaperna i syfte att stärka och utveckla de delar som aktiverar kroppens självläkande förmåga. Detta genom att i pedagogiken skapa förutsättningar för ett inre lugn, medveten närvaro och djup kroppskännedom samt ett vänligt och tillåtande förhållningssätt till utövandet.”

MediYoga som metod har tydlig struktur och innehåll. Kontakta mig om vad som kan passa bäst för dig om du är osäker!

Prova du med

MediYoga är en mjuk, lugn, och terapeutisk yogaform som passar alla oavsett om du är frisk eller har krämpor och besvär. Det går bra att genomföra alla kurser antingen på matta eller på stol. 

”Alla övningar utförs alltid utifrån en central utgångspunkt där individen tränas i att själv avgöra och känna in vilken nivå av anpassning som behöver göras utifrån egen förmåga och kapacitet. Detta gör att alla personer kan delta (frisk som sjuk) i utövandet av MediYoga och tillgodogöra sig goda effekter.” (MediYoga förbundets riktlinjer)

Träningen eftersträvar bland annat att skapa balans i autonoma (icke viljastyrda) nervsystemet, alltså mellan gas och broms. Aktiva andningstekniker i kombination med rörelse har visat sig vara en effektiv väg att gå.

070 2680512

agge@agges.se