Yoga är en resa inåt

Det fanns en tid yoga inte var av något intresse för mig. Att jag nu idag är terapeut/lärare inom MediYoga kan kännas lite förunderligt, – hur kunde det bli så?

Agge sitter i lätt meditationsställning och tonar in MediYogapasset

Av Agneta Lovén

Hur min resa med MediYoga började.

Jag kom i kontakt med MediYoga hösten 2012 vid en yogadag på biblioteket i Ängelholm. Eftersom det lät intressant; långsamt, inkännande, enkla övningar och inte minst andningsövningar, vill jag prova. Den effekt den här metodiken med fokus på inkännande, reflekterande och fördjupat kroppsmedvetande har på ett stressat sinne hade jag redan erfarenhet av från Antigympa. Antigympa är en lite speciell träningsform där små rörelser görs långsamt med så liten ansträngning som möjligt och med starkt inre fokus.

Bakgrunden till att det var så aktuellt för mig med andningsövningar och stresshantering var en livskris 2011 med sjukdom, utmattning och separation, – sån’t som händer i livet. Nu med sämre lungfunktion och inre stress blev det här med effektiva andningsövningar ytterst viktigt. Både för att må bättre och hålla mig frisk nog för att orka jobba.  

Olika andningstekniker går som en röd tråd genom alla yogaformer, men man använder dem på lite olika sätt och i lite olika utsträckning. Det ”långa djupa andetaget” / ”det yogiska andetaget” som är basen i MediYogan har en djupt läkande verkan på sinne och kropp. Här börjar resan inåt, resan mot en fördjupad medvetenhet om mig själv och mitt sammanhang.

”With your mind, know ten thousand things; with your heart, feel only one Reality”

Rupert Spira

Hjälp till självhjälp.

Med detta som bakgrund lät jag mig övertygas att denna yogaform både skulle hjälpa mig i mitt eget läkande, min personliga utveckling och mitt företagande.  Våren 2013 valde jag att gå utbildningen till instruktör inom MediYoga, i Malmö. Hösten 2014 fortsatte jag med steg 2 och 3 och blev 2015 MediYogaterapeut. Från och med hösten 2015 har jag haft kurser i lokalen vid Nya Torg i Ängelholm. 

Det är en ynnest att leda en grupp och känna den stillhet, den frid som lägger sig i rummet. Att dessutom få se hur deltagarna gradvis får allt lättare att fokusera i sig själva och ta del av den frid som finns där på djupet hos oss alla, är en värdefull gåva.