Massageterapi

för bättre muskelhälsa

Behandling eller förebyggande massageterapi?

 När du har ont behöver du en behandlande massage, så kallad massageterapi som är resultatinriktad. Jag använder en behandlingsmetodik, Neuromuskulär terapi(NMT) som verktyg. Det är en avancerad form av massageterapi för behandling av olika problem i rörelseapparaten (muskler och leder). Det mjukar inte bara upp musklerna utan strävar även efter att  finna och komma tillrätta med orsaken till besvären. På så sätt förbättras förutsättningarna för kroppens självläkande system. Resultatet är oftast omgående smärtlindring och ökad funktion.

I behandlingsmenyn väljer du här Massageterapi eller Massage- och laserterapi 45 eller 55 min i första hand.

För att förebygga kroppsliga besvär, vilket är klokt, eller vid massage för allmänt välbefinnande utgår vi från en mer traditionell massage. Här användes även tekniker från NMT vid behov. I första hand vill vi då skapa muskulär balans och en mer funktionell kroppshållning. Massagen kan vara relativt kraftfull men är inkännande. Det ger också en ökad blodcirkulation som rensar ut slaggprodukter, mjukar upp muskulaturen och ger avspänning. 

I behandlingsmenyn väljer du här Massage eller massageterapi 35, 45, 55 eller 70 min

För vem passar den här massagen?

 

De flesta kunder som kommer till oss med någon typ av besvär. Ofta är man är stel och öm i muskulaturen efter lång tids överbelastning eller stress. I andra fall handlar det om mer akuta besvär i rygg, nacke eller axlar. Dessutom kommer kunder som vill ha massage i förebyggande syfte, alltså för att slippa få besvär (klokt). En och annan tar massage bara för det allmänna välbefinnandets skull. Det är annars en bonus som följer med alla behandlingar.

Många som först har kommit med besvär fortsätter att gå mer eller mindre regelbundet. Efter att ha blivit besvärsfri vill man underhålla kroppen i förebyggande syfte eller för att det helt enkelt känns bra.

tre bilder med massageterapi/NMT

Individuellt upplägg

Behandlingen utformas efter de förutsättningar som gäller. Vid specifika problem blir behandlingen givetvis inte likadan som vid en massage för allmänt välbefinnande. Med andra ord görs, enkelt uttryckt, det som bedöms behövas utifrån förutsättningarna. Bedömningen baseras undersökning, tester, kunskap, erfarenhet och intuition. När man kommer med mer nytillkomna besvär får man oftast snabbare resultat. Vid långvariga eller återkommande besvär kan det kräva fler behandlingar. Ofta är det då lämplig att gå regelbundet för att underhålla kroppen.

För många är långvarig stress en bidragande faktor till muskelspänningar och huvudvärk. Här kan det vara lämpligt att lära sig ta hjälp av andningen för att hantera stress bättre. Såväl MediYogan som HRV träning är effektiva vägar att gå.

0431 12880

agge@agges.se