Mer om MediYoga

MediYoga är terapeutiska yogaövningar och meditationer ämnade att skapa grundläggande balans på alla plan inom dig, fysiskt, mentalt och emotionellt.

Av Agneta Lovén

Vad är MediYoga?

Yoga är i grunden såväl en fysisk som mental träningsmetod, vars syfte är att göra människan fullständigt medveten. I västvärlden är den mest känd som en fysisk träningsform med en kraftfull stresshantering. MediYoga är en traditionell yoga i modern form.

Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditation. Passen innehåller fem delar: andning; två fysiska: rörelse och ställning; två mentala: koncentration/fokuspunkt och mantran. Som i alla former av traditionell yoga utgör den medvetna andningen grunden. Det finns en stor och djup kunskap om andningen och dess mekanismer. I yogisk andning, medveten andning, andas man med näsan, både in och ut. Övningarna kan göras antingen sittande på yogamatta eller på en stol.

Rötter i Kundaliniyoga

MediYoga kommer ur och har sina rötter i Kundaliniyogan men det är inte exakt samma sak.  MediYogan representerar en egen självständig gren på yogaträdet. MediYoga har bl.a. tagit bort, modifierat och lugnat ner olika moment i kundaliniyogan för att övningarna ska kunna fungera för människor med olika begränsningar. MediYoga utgår från kundaliniyogans grundsyn på människan som energivarelse och har lånat in ett mindre antal pass och meditationer ur denna tradition. Institutet för Medicinsk Yoga (IMY) med Göran Boll som huvudman har sedan 1995 utvecklat ett stort antal egna pass specifikt för den moderna människans behov och verkar för att träningsprogrammen ska utvärderas vetenskapligt.

”The time for the Gurus i over. The only way to save the word i to get the ordinary person on the street to meditate.”                       Yogi Bhajan, mästare i Kundaliniyoga

MediYogans övningar har med mycket goda resultat testats i vetenskapliga studier bland annat på Karolinska Institutet och Danderyds Sjukhus, där man sedan 2010 har använt de olika passen i vård av patienter. Flera svenska studier har publicerats de senaste åren och återfinns på www.sv.mediyoga.com  (klicka på forskning). Passen har även använts på flera hundra svenska arbetsplatser, bland annat vid rehabilitering av sjukskriven personal.

Passen är anpassade för att kunna användas vid rehabilitering för grupper av olika slag, till exempel utbrända, hjärt- och kärlpatienter, sömnstörningar, migrän, cancerpatienter framförallt i eftervård, Parkinssons m fl samt olika stressrelaterade besvär. Utanför vården används den med fördel i förebyggande syfte men även för individuell terapi.

(källorna till texten kommer från material från IMY/Göran Boll)

Vad är ”medicinsk yoga” ?

Per Krutzén ansvarig för MediYoga i Sverige beskriver det så här:

Medicinsk Yoga – MediYoga är: ”Den terapeutiska yogaform som forskas på och används inom svensk sjukvård där alla utbildade instruktörer har medicinska kunskaper”

Som instruktörer och terapeuter är vi tydliga mot våra elever att MediYoga är en egen terapeutisk yogaform. Alla yogaformer kan använda sig av begreppet ”Medicinsk Yoga” eftersom benämningen är beskrivande och inte kan skyddas. Det finns terapeutiska inriktningar inom såväl Hathayoga, Iyengaryoga, Viryayoga som inom Kundaliniyoga. MediYoga har sitt ursprung i Klassisk Kundaliniyoga men anledningen till att MediYoga existerar är inte att de terapeutiska delarna av Kundaliniyogan inte är tillräckliga, tvärtom! MediYogas existens baseras på att det finns anpassningar, delar, yogapass, sekvenser och meditationer som är utformade för att skapa en ren terapeutisk yogaform med syfte att förenkla forskning, kliniskt arbete och på så sätt enklare användas inom vården som den ser ut idag.

Spread the word