Läs mer om MediYoga

Yoga är i grunden såväl en fysisk som mental träningsmetod, vars syfte är att göra människan fullständigt medveten. I västvärlden är den mest känd som en fysisk träningsform med en kraftfull stresshantering. MediYoga är en traditionell yoga i modern form.


MediYoga är terapeutiska yogaövningar och meditationer ämnade att skapa grundläggande balans på alla plan inom dig, fysiskt, mentalt och emotionellt.

Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditation. Passen innehåller fem delar: andning; två fysiska: rörelse och ställning; två mentala: koncentration/fokuspunkt och mantran. Övningarna kan göras antingen sittande på yogamatta eller på en stol.


MediYoga kommer ur och har sina rötter i Kundaliniyogan men det är inte exakt samma sak, det är två separata system. MediYogan representerar en egen självständig gren på yogaträdet. MediYoga har bl.a. tagit bort, modifierat och lugnat ner olika moment i kundaliniyogan för att övningarna ska kunna fungera för människor med olika begränsningar. MediYoga utgår från kundaliniyogans grundsyn på människan som energivarelse och har lånat in ett mindre antal pass och meditationer ur denna tradition. Institutet för Medicinsk Yoga (IMY) med Göran Boll som huvudman har sedan 1995 utvecklat ett stort antal egna pass specifikt för den moderna människans behov och verkar för att träningsprogrammen ska utvärderas vetenskapligt.


MediYogans övningar har med mycket goda resultat testats i vetenskapliga studier bland annat på Karolinska Institutet och Danderyds Sjukhus, där man sedan 2010 har använt de olika passen i vård av patienter. Flera svenska studier har publicerats de senaste åren och återfinns på www.sv.mediyoga.com  (klicka på forskning). Passen har även använts på flera hundra svenska arbetsplatser, bland annat vid rehabilitering av sjukskriven personal.


De pass man använder är anpassade för att kunna användas vid rehabilitering för grupper av olika slag, till exempel utbrända, hjärt- och kärlpatienter, sömnstörningar, migrän, cancerpatienter framförallt i eftervård, Parkinssons m fl samt olika stressrelaterade besvär dvs nästan allting; men även för individuell terapi och i förebyggande syfte.


Som i alla former av traditionell yoga utgör den medvetna andningen grunden. Det finns en stor och djup kunskap om andningen och dess mekanismer. I yogisk andning, medveten andning, andas man med näsan, både in och ut.


Näsandningens fördelar är bland annat:

Luften renas, filtreras, fuktas och förvärms.

Minskad infektionsrisk genom att bihålorna innehåller Kvävemonxid, som är bakteriedödande, som följer med ner i lungorna.

Luften gå längre ner i lungorna, där de är som störst och innehåller flest alveoler (klasar med lungblåsor), där gasutbytet sker.


I dagens stressade samhälle är en försämrad andning snarare en regel än ett undantag.  Vi stressandas uppe i bröstet, vi andas oregelbundet, vi andas med öppen mun osv…

Medveten andning är ett kraftfullt verktyg för att sänka inre stress.


Läs mer på mediyoga.se

(källorna till texten på den här sidan kommer från material från IMY/Göran Boll)