Vad innebär ”medicinsk yoga”

 
Per Krutzén ansvarig för MediYoga i Sverige beskriver det så här:

Medicinsk Yoga - MediYoga är: "Den terapeutiska yogaform som forskas på och används inom svensk sjukvård där alla utbildade instruktörer har medicinska kunskaper"

Ofta får vi frågor om; Vad särskiljer Medicinsk Yoga? Hur kvalitetssäkras MediYoga? Är det bara MediYoga som är medicinsk? Är det bara vårdpersonal som arbetar med MediYoga? Osv..

Som instruktörer och terapeuter är vi tydliga mot våra elever att MediYoga är en egen terapeutisk yogaform. Alla yogaformer kan använda sig av begreppet "Medicinsk Yoga" eftersom benämningen är beskrivande och inte kan skyddas. Det finns terapeutiska inriktningar inom såväl Hathayoga, Iyengaryoga, Viryayoga som inom Kundaliniyoga. MediYoga har sitt ursprung i Klassisk Kundaliniyoga men anledningen till att MediYoga existerar är inte att de terapeutiska delarna av Kundaliniyogan inte är tillräckliga, tvärtom! MediYogas existens baseras på att det finns anpassningar, delar, yogapass, sekvenser och meditationer som är utformade för att skapa en ren terapeutisk yogaform med syfte att förenkla forskning, kliniskt arbete och på så sätt enklare användas inom vården som den ser ut idag.