Presentation

 
 

Det gläder mig att du har valt att gå in på min hemsida. Det är inte alltid så lätt att orientera sig i friskvårdsdjungeln och särskilt svårt kan det vara att välja behandlare (terapeut). Jag tänker försöka göra det lite lättare för dig att avgöra om du vill satsa på mig som friskvårdande (eller hellre hälsobefrämjande) terapeut genom att berätta lite om hur jag jobbar och hur jag ser på friskvård.

Min behandlingsprofil.

Jag företräder en behandlingsinriktad (medicinsk) massage, därav namnet massageterapi (terapi = behandling). Genom fortbildning inom Neromuskulär terapi och egenstudier kan jag erbjuda behandling vid mer specifika besvär i kroppens rörelseapparat. Behandlingen utformas utifrån de förutsättningar som föreligger. Jag kan till exempel undersöka kroppshållningen, muskulära obalanser, rörelseomfång och vid behov göra ortopediska tester för att försöka ta reda på vad smärtan härrör ifrån och hur den bäst kan behandlas. Behandling med Neuromuskulär terapi ger ofta omgående lindring och förbättrad funktion.

Sedan några år använder jag laserterapi som ett komplement till massageterapin. Det har blivit ett värdefullt tillskott i min ”verktygslåda”. Laserterapin är ett smärtfritt och synnerligen effektivt behandlingsalternativ. Läs mer

Under våren 2013 utbildade jag mig till instruktör i MediYoga, Medicinsk Yoga, och ger såväl kurser som enskilda sessioner. Min verksamhet är godkänd för FaR (Friskvård på recept) och  jag är nu färdig med min utbildning till terapeut  och lärare inom MediYoga och diplomerad i dec -15.

Om friskvård.

Friskvård handlar till största delen om att ta ansvar för sin egen hälsa i dess vidaste bemärkelse. Att vara ”långtidsfrisk” är en bra grund för god livskvalitet. Var och en har sina egna förutsättningar för detta men alla kan göra något eller få hjälp med att göra något. Massage och liknande behandlingar är ett sätt att ta ansvar för sin egen hälsa. Förutom att åtgärda mer eller mindre akuta eller kroniska besvär kan jag som terapeut även visa på lämpliga alternativ för egenvård när det gäller fysisk aktivitet, specifik träning och till viss del även kost.

Fysisk aktivitet utgör en mycket viktig grund för egenvård. Den kan se ut på många olika sätt och anpassas efter intresse och förmåga. En del gillar mer traditionell motion eller träning medan andra föredrar promenader, trädgårdsskötsel eller dans. Det är viktigare att man gör något än vad.

En ökad kroppsmedvetenhet gör det mer intressant och givande med olika former av friskvård. Ju mer man vet om hur kroppen fungerar desto lättare är det för dom flesta att värna om ”sitt tempel”. Massage är ett sätt att öka sin kroppsmedvetenhet, Yoga och andra lugna träningsformer ett annat. 

Massagens roll i friskvården.

Massage kan utövas på så många olika sätt. Egentligen handlar det om manuell beröring men den stimulering olika apparater och stolar gör kallas också massage. Någon form av ökat välbefinnande och stödjande av kroppens självläkande system finns som grund i alla massageformer, men vissa fokuserar mer på allmänt välbefinnande och andra mer på behandling. Som friskvård fungerar alla former av massage, förutsatt att det är en bra terapeut, utmärkt. Eftersom beröring får kroppen att utsöndra ett ”lugn och ro-hormon” känner man sig oftast skönt avslappnad efter en behandling.

Om man däremot behöver behandling för mer specifika problem med smärta eller skador är det viktigt vilken terapeut man anlitar. Godkänd utbildning samt patient-och ansvarsförsäkring är ett måste.

Min roll som behandlare.

När jag utbildade mig till massageterapeut hade jag ingen tanke på att jag skulle har det som yrke på heltid. Det visade sig dock att det passade mig väldigt bra, att jag hade en viss känsla för det. Jag valde ganska snart att rikta in mig på den mer specifikt behandlande massagen. En nyfiken på vad man kan göra vid olika typer av problem, vad dom kan bero på etc, leder mig hela tiden vidare. Det har inneburit flera fortbildningskurser med fördjupning kring undersökningsmetodik och behandling och rehab mm. Den långa fortbildningen inom Neuromuskulär terapi innebar en rejäl kompetenshöjning som gav något av en ”spetskompetens” inom mjukvävnadsbehandling. Laserterapin är ett utmärkt komplement i detta sammanhang. Jag känner mig nu mer motiverad än någonsin att lyckas bli en riktigt, riktigt bra terapeut.


 

min info:

Namn

Agneta ”Agge” Lovén

Född

Gotland 1956

Bott längst: Linköping
Bor nu: Ängelholm
Tidigare yrkeserfarenhet: ridinstruktör, fritidsledare.
Utbildning: fritidsledare 1983; massageterapeut 1994; fil kand psykologi 1999.
Massageutbildning: Massageterapeut på Kroppsterapiskolan i Linköping 1994;

cert massör 2001;
cert NeuroMuskulär Terapeut 2008;

diplomerad Laserterapeut 2013;

dipl instruktör MediYoga 2013.

diplomerad MediYoga terapeut och lärare dec -15

Godkänd för FaR 2014

Fortbildning: kortkurser i undersökningsmetodik och behandling, rehab och hemträning, idrottsmed, triggerpunkter och stretchtekniker samt  Neuromuskulär terapi (NMT) (svenska versionen, 250 tim, 2007)

Laserterapi (2011) fortsättning (2012), diplomerad 2013.

MediYoga instruktör, 2013.

MediYoga terapeut och lärare aug -14 t o m dec -15