Min yogaresa

 

Det fanns en tid för inte så länge sedan då yoga inte var av något intresse för mig. Att jag nu idag är terapeut/lärare inom MediYoga kan kännas lite förunderligt, - hur kunde det bli så?


Jag kom i kontakt med MediYoga hösten 2012 vid en yogadag på biblioteket i Ängelholm. Tyckte att det lät intressant; långsamt, inkännande, enkla övningar och inte minst andningsövningar. Just den effekten den här metodiken med fokus på inkännande, reflekterande och fördjupat kroppsmedvetande har på ett stressat sinne hade jag erfarenhet av från Antigympan. Antigympan är en lite speciell träningsform där små rörelser görs långsamt med så liten ansträngning som möjligt och starkt inre fokus.


Att det var så aktuellt för mig med andningsövningar och stresshantering hade sin grund i en livskris 2011 med sjukdom, utmattning och separation, - sån't som händer i livet. Med sämre lungfunktion och inre stress blir det här med effektiva andningsövningar ytterst viktigt. Olika andningstekniker går som en röd tråd genom alla yogaformer, men man använder dem på lite olika sätt och i lite olika utsträckning. Det "långa djupa andetaget" / "det yogiska andetaget" som är basen i MediYogan har en djupt läkande verkan på sinne och kropp. Här börjar resan inåt, resan mot en fördjupad medvetenhet om dig själv och ditt sammanhang.


Med detta som bakgrund lät jag mig övertygas att denna yogaform både skulle bli till hjälp i mitt eget läkande, min personliga utveckling och mitt företagande.  Våren 2013 valde jag att gå utbildningen till instruktör inom MediYoga, som då gick i Malmö. De första åren höll  jag främst kurser på Ängelholms Naprapatklinik, sedan 2015 har jag egen lokal vid Nya Torg i Ängelholm.

Det är en ynnest att leda en grupp och känna den stillhet, den frid som lägger sig i rummet och se hur deltagarna gradvis får allt lättare att fokusera i sig själva och då kan ta del av den frid som finns där på djupet hos oss alla och som vi alla delar.


I augusti 2014 var jag redo för ännu ett steg för att fördjupa mig inom yogan.  Jag började då på utbildningen till terapeut/lärare inom MediYoga. Efter tre terminer och ca 750 timmar, blev jag examinerad lärare och terapeut. Fokus under utbildningen har legat på yogaterapi, så kallad "Enskild session". De "enskilda sessionen" är en individuell rådgivning där man efter ett kartläggande samtal rekommenderar övningar eller pass som är lämplig som egenvård i de enskilda fallet.


Jag har nu varit verksam i mina nya lokaler  i Ängelholm sedan augusti -15. Det har blivit många nya ansikten och nya möten med människor som vill ge MediYogan en chans eller/och komma på någon av mina behandlingar. Jag önskar att att ännu fler hittar vägen till MediYoga, och får mer frid och glädje i vardagen.


Jag önskar dig välkommen av hela mitt hjärta!